Sa oled siin

Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive

TORT

Üldandmed

Programmi nimetus: Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive
Keskkonnaministri käskkirja kuupäev ja nr: 21.07.2015 nr 686
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2014-2020.8.01.15-0094
Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev: 31.12.2023
ÜF toetuse maksimumsumma: 1 600 000,05 eurot
Programmi elluviija: Keskkonnaamet
Programmi partnerid: Keskkonnaamet; Keskkonnaagentuur (KAUR)
Toetuse saaja esindaja (projektijuht): Kadi Lehtpuu
KIKi projektikoordinaator: Eerika Purgel
Programmi piirkond: Üle-eestiline
Programmi elluviija kodulehekülg: www.keskkonnaamet.ee

Projekti eesmärk

Toetust antakse kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi hindamiseks.

Inventuuride, liikide levikumudelite väljatöötamise, andmebaasi korrastamise ning infosüsteemi arendamise tulemusena on paranenud informatsioon kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi kohta. Täpsemad andmed liikide ja elupaikade seisundi kohta võimaldavad anda adekvaatsema hinnangu nende seisundi kohta üle-eestiliselt ning senise kaitse tulemuslikkuse kohta, samuti aitab see planeerida seisundi parandamiseks investeeringute tegemist ja on aluseks kaitsekorralduse parandamisel.

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Programmi raames on kavandatud kaitstavate liikide ja elupaikade inventeerimine. Tegeletakse liigi elupaiga leviku mudelite väljatöötamisega ning liikide ja elupaikade andmete kaasajastamisega andmebaasis. Lisaks arendatakse infosüsteemi, millega luuakse uusi võimalusi andmete esitamiseks ja töötlemiseks.