Sa oled siin

Kaugseire meetoditega metsaressursi arvestamise projekti ärianalüüs

Vastuvõtmine: 12.10.2017
Taotleja nimi: KEMIT
Eraldatud summa: 9 868,50

Ärianalüüsi peamisteks tulemusteks on üle-eestilise metsa kirjeldavate uute andmekihtide loomise metoodika ning andmekihtide kasutamiseks ja jagamiseks ellukutsutava projekti skoobi, ressursivajaduse, seotud osapoolte ja andmehulkade kirjeldus.