Sa oled siin

X-tee versioonile 6 üleminek

Projekti lühikirjeldus:

X-tee teenused on Keskkonnaministeeriumi haldusala infosüsteemides üheks olulise tähtsusega komponentideks, mille kaudu saavad tarbijad (eelkõige teised riiklikud registrid) ajakohaseid andmeid. Seetõttu on äärmiselt oluline, et teenused toimiksid korrektselt ja oleksid pidevalt tarbijatele kättesaadavad.

Projekti käigus uuendati vananenud X-tee baastaristu komponente ja muudeti olemasolevaid teenuseid uutele X-tee versioon 6 nõuetele vastavaks, et tagada teenuste kättesaadavus.

 

Projekti eesmärk:

Keskkonnaministeeriumi haldusala infosüsteemide vastavusse viimine uue riiklikult kehtestatud regulatsiooniga, mis kohustab kõikidel X-tee osalistel üle minema X-tee versioonile 6.

 

Projekti tulemused

Projekt hõlmas endas järgmisi tegevusi :

  • Kahe riistvaralise allkirjastamisseade soetamist
  • Teenuste ümberkirjutamine X-tee versioon 6 spetsifikatsioonidele vastavalt
  • Teenuste testimine
  • Teenuste juurutamine

 

Järgmiste andmekogude/infosüsteemide teenuseid muudeti X-tee versioon 6 spetsifikatsioonidele vastavaks:

  • KALA (Kalanduse harrastuspüügi infosüsteem)
  • KLIS (Keskkonnalubade Infosüsteem)
  • METSAREGISTER (Metsaressursi arvestuse riiklik register)
  • KKR (Keskkonnaregister) – loodud on eraldi API

 

Projekti toetas EL regionaalarengu fond.
Toetuse summa: 40 000 €