Meist

The Information Technology Centre of the Ministry of the Environment (KeMIT) is a professional and environment-friendly IT partner that guarantees contemporary, high-quality and user-friendly IT tools and services for the employees in the administrative area of the Ministry of the Environment, and e-services for the public.
KeMIT started out on 1 January 2013.

Information Security Department

The main function of the Information Security Department is providing the security of KeMIT’s IT services and the cyber environment it manages.

 

Infrastructure Department

The main functions of the Infrastructure Department are ensuring the operation and development of infrastructure and communications services necessary for providing IT services in an economically optimal manner and ensuring the existence and availability of environments necessary for this purpose. Infrastructure and communications services include communications and basic infrastructure services, central services, and technical and platform services necessary for providing IT services.

 

Service Department

The main functions of the Service Department are processing inquiries concerning services provided by the Centre, resolving incidents, providing workplace services, and managing service level agreements.

 

Services Department

The main functions of the Services Department are ensuring the high-quality operation and development of IT services, satisfaction with services, and economic optimality of services.

 

Technology Department

The main functions of the Technology Department include providing a comprehensive and optimal technological architecture for services, the technological timeliness and relevance of solutions, and the economic optimality of the entire service portfolio as a whole.

 

Legal and Administrative Department

The main functions of the Legal and Administrative Department are ensuring the proper operation of KeMIT’s management, financial accounting, personnel management, procurement, administration, and other administrative processes as well as legal services.

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KeMIT) on professionaalne ja keskkonnasõbralik IT partner, kes tagab kaasaegsed, kvaliteetsed ja kasutajasõbralikud IT töövahendid ja teenused Keskkonnaministeeriumi haldusala töötajatele ning e-teenused avalikkusele.

KEMIT alustas oma tegevust 01.01.2013.

 

Infoturbevaldkond

Infoturbevaldonna põhiülesandeks on tagada KEMITi IT-teenuste ja hallatava küberkeskkonna turvalisus.

 

Taristuvaldkond

Taristuvaldkonna põhiülesanneteks on majanduslikult optimaalselt tagada IT-teenuste osutamiseks vajalike taristu- ja sideteenuste toimimine, arendamine ja selleks vajalike keskkondade olemasolu ja kättesaadavus. Taristu- ja sideteenusteks loetakse: IT-teenuste osutamiseks vajalikud side- ja baastaristuteenused, kesksed teenused ning tehnilised ja platvormiteenused.

 

Teenindusvaldkond

Teenindusvaldkonna põhiülesanneteks on keskuse osutatavate teenustega seotud pöördumiste töötlemine, intsidentide lahendamine ja töökohateenuste osutamine ning teenustaseme kokkulepete haldamine.

 

Teenuste valdkond

Teenuste valdkonna põhiülesanneteks on tagada IT-teenuste kvaliteetne toimimine ja arendamine, rahulolu teenustega ja teenuste majanduslik optimaalsus.

 

Tehnoloogiavaldkond

Tehnoloogiavaldkonna põhiülesanneteks on tagada terviklik ja optimaalne tehnoloogiline arhitektuur teenustele, lahenduste tehnoloogiline aja- ja asjakohasus, tervikuna kogu teenuste portfelli majanduslik optimaalsus.

 

Õigus- ja administratiivvaldkond

Õigus- ja administratiivvaldkonna põhiülesanneteks on tagada KEMIT-i juhtimis-, finantsarvestus-, personalihaldus-, hanke-, haldus- ja muude administratiivprotsesside asjakohane toimimine ja õigusteenindus.

01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01100111 01101001 01110110 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110101 01110000 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01101100 01100101 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100100 01101111 01110111 01101110 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01110010 01110101 01101110 00100000 01100001 01110010 01101111 01110101 01101110 01100100 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01100100 01100101 01110011 01100101 01110010 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01101101 01100001 01101011 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100011 01110010 01111001 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01110011 01100001 01111001 00100000 01100111 01101111 01101111 01100100 01100010 01111001 01100101 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01110100 01100101 01101100 01101100 00100000 01100001 00100000 01101100 01101001 01100101 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01101000 01110101 01110010 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101