Meist

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KeMIT) on professionaalne ja keskkonnasõbralik IT partner, kes tagab kaasaegsed, kvaliteetsed ja kasutajasõbralikud IT töövahendid ja teenused Kliimaministeeriumi ning mitmete teiste ministeeriumite haldusala töötajatele ning e-teenused avalikkusele.

KEMIT alustas oma tegevust 01.01.2013.

 

Infoturbevaldkond

Infoturbevaldonna põhiülesandeks on tagada KEMITi IT-teenuste ja hallatava küberkeskkonna turvalisus.

 

Taristuvaldkond

Taristuvaldkonna põhiülesanneteks on majanduslikult optimaalselt tagada IT-teenuste osutamiseks vajalike taristu- ja sideteenuste toimimine, arendamine ja selleks vajalike keskkondade olemasolu ja kättesaadavus. Taristu- ja sideteenusteks loetakse: IT-teenuste osutamiseks vajalikud side- ja baastaristuteenused, kesksed teenused ning tehnilised ja platvormiteenused.

 

Teenindusvaldkond

Teenindusvaldkonna põhiülesanneteks on keskuse osutatavate teenustega seotud pöördumiste töötlemine, intsidentide lahendamine ja töökohateenuste osutamine ning teenustaseme kokkulepete haldamine.

 

Teenuste valdkond

Teenuste valdkonna põhiülesanneteks on tagada IT-teenuste kvaliteetne toimimine ja arendamine, rahulolu teenustega ja teenuste majanduslik optimaalsus.

 

Tehnoloogiavaldkond

Tehnoloogiavaldkonna põhiülesanneteks on tagada terviklik ja optimaalne tehnoloogiline arhitektuur teenustele, lahenduste tehnoloogiline aja- ja asjakohasus, tervikuna kogu teenuste portfelli majanduslik optimaalsus.

 

Õigus- ja administratiivvaldkond

Õigus- ja administratiivvaldkonna põhiülesanneteks on tagada KEMIT-i juhtimis-, finantsarvestus-, personalihaldus-, hanke-, haldus- ja muude administratiivprotsesside asjakohane toimimine ja õigusteenindus.

01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01100111 01101001 01110110 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110101 01110000 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01101100 01100101 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100100 01101111 01110111 01101110 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01110010 01110101 01101110 00100000 01100001 01110010 01101111 01110101 01101110 01100100 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01100100 01100101 01110011 01100101 01110010 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01101101 01100001 01101011 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100011 01110010 01111001 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01110011 01100001 01111001 00100000 01100111 01101111 01101111 01100100 01100010 01111001 01100101 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01110100 01100101 01101100 01101100 00100000 01100001 00100000 01101100 01101001 01100101 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01101000 01110101 01110010 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101