Missioon

MISSIOON

KeMIT on IT kompetentsikeskus, mis infotehnoloogia efektiivse ja ressursisäästliku rakendamise abil tagab jätkusuutliku ning tõhusa keskkonnakasutuse ning keskkonna ja elurikkuse kaitse.